Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens?

De Europese Unie heeft een nieuwe verordening aangenomen aangaande de bescherming van persoonsgegevens (EU Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679). Deze verordening zal per 25 mei 2018 direct geldend zijn in alle EU-landen. Daarom willen wij u alvast, in lijn met de nieuwe wetgeving, informeren over wat wij doen met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft voor bescherming ervan.

Voor uw deelname aan de car chellenge hebben wij enkele van uw persoonlijke gegevens nodig, zoals uw naam, (factuur)adres, e-mail adres en foto. Deze gegevens slaan wij op en worden gebruikt om u uw factuur toe te zenden en u van de laatste informatie over de car challenge te voorzien. Tevens worden sommige gegevens gepubliceerd op deze website en/of opgenomen in het rallyboek dat alle deelnemende equipes op de dag zelf zullen ontvangen. Tijdens de rallydag worden er foto’s gemaakt. Deze foto’s worden geplaatst op deze website en op social media.

Mocht u, om welke reden dan ook, bezwaar hebben tegen het opslaan en/of de publicatie van een of meerdere van uw persoonsgegevens (incl. een foto waar u herkenbaar op staat), dan kun u ons te allen tijde verzoeken deze gegevens niet te publiceren of reeds gepubliceerde gegevens te doen verwijderen. U heeft ook altijd de mogelijkheid om uw gegevens te laten wijzigen, corrigeren of geanonimiseerd weer te laten geven. U kunt een dergelijk verzoek aan ons kenbaar maken op het inschrijfformulier of door een e-mail te sturen aan: secretariaat@carchallengeforlife.nl